Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: november 2016

Alle algemene voorwaarden hebben betrekking op alle werkzaamheden, diensten en goederen van Ik Teken Ervoor.

De duur van een tekensessie is uiterlijk 1.30 uur. De tijdsduur van de workshops zijn variabel.

Als de cursist voortijdig stopt met de cursus / workshop, blijft de betalingsverplichting bestaan. Bij ziekte of andere onvermijdelijke omstandigheden wordt door Ik Teken Ervoor, samen met de cursist naar een oplossing gezocht.

De les, kan zo mogelijk ingehaald worden tijdens een inhaalles, mits door de cursist tijdig afgemeld.Per cursus is er 1 inhaalles.

Therapiesessie (kinderen en volwassenen) dienen ten minste 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij niet, of te laat afbellen wordt het sessietarief in rekening gebracht. Bij ziekte of andere onvermijdelijke omstandigheden kan de afspraak worden verplaats naar een ander tijdstip.

Bij afzegging van de kant van Ik Teken Ervoor zal altijd een vervangende les of sessie aangeboden worden.

Tekentherapie is een complementaire therapie. Zo nodig zal ik doorverwijzen naar een specialist of huisarts. Bij kinderen noem ik mijzelf geen therapeute, dit doe ik bewust om geen etiket op te plakken, liever noem ik mij tekentaaldeskundige, en vraag wat het kind wil leren of wil veranderen aan zijn situatie.
Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de tekentaal, ben ik lid van een intervisie groep en ben ik lid van de beroepsvereniging Tekentaal.( www.tekentaal.nl )

Voor trainingen en workshops worden, na een oriënterend gesprek, afspraken gemaakt over locatie, hoeveel personen, betalingen, welke zaken inclusief/ exclusief zijn, doelen, materialen, etc.
Deze afspraken worden opgenomen in een contract. Zo nodig wordt een aanbetaling gevraagd met het oog op inkopen van de materialen.

Ik Teken Ervoor kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade aan kleding, eigendommen, eventueel andere schade voortvloeiend uit tekenlessen, workshops, trainingen, tekentherapie, noch voor eventuele door een cursist/cliënt veroorzaakte schade.

De tekenlessen en workshops, zijn altijd inclusief materialen, koffie, thee, limonade en btw. Schilderslessen na overleg met of zonder materiaal. Tekentherapie zijn incl. materialen en exclusief 21 % btw.

De cursist/cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden door betaling van de factuur.

Contact
Ineke Ruiter
Tekentaaldeskundige
06 2047 0378
Stuur e-mail

Postadres
Ik Teken Ervoor
Knokkel 71
1619 AW Andijk

Aangesloten bij: